Karangan Respon Terbuka: Aktiviti-Aktiviti Mengeratkan Hubungan antara Negara

[100 markah]

3. Huraikan aktiviti-aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan antara negara ke arah keamanan dunia.

PENDAHULUAN

Baru-baru ini, kita digemparkan dengan khabar penerimaan dua ekor beruang panda dari Negara China Continue reading

Advertisements