Percubaan PMR Pahang : Bahagian C (Karangan Umum)

Soalan 2:

Setiap ahli keluarga mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam usaha membentuk keluarga bahagia. Berikan pendapat anda.

RANGKA KARANGAN

Pendapat: SETUJU

Skop Pilihan: Cara-cara Mewujudkan Keluarga Bahagia

1) Sistem komunikasi yang baik antara ahli keluarga

2) Didikan agama dan sahsiah oleh ibu bapa

3) Ibu bapa sewajarnya memberi nasihat dan teguran sekiranya anak-anak melakukan kesilapan

4) Ibu bapa sewajarnya memberi dorongan dan galakan kepada anak-anak ke arah kebaikan

CONTOH KARANGAN

Continue reading

Advertisements